ทานอาหารนอกบ้านดีไหม

การทานอาหารนอกบ้านจะดีหรือไม่ดี ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ราคาและคุณภาพว่า เหมาะสมกันหรือไม่ รวมถึงองค์ประกอบอื่นๆ อีก และเมื่อต้องรออาหารที่ร้าน จะทำอะไรฆ่าเวลาดี